Feilmelding

 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterMetaData is deprecated i SelectQuery->addMetaData() (linje 1001 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterMetaData is deprecated i SelectQuery->addMetaData() (linje 1001 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).

Brølende Lam visjonen

Brølende Lam (En visjon Per Ivar Winnæss fikk høsten 1998).

Mange har lurt på hva vignetten til programmet Brølende lam symboliserer. Dette er elementer i fra en visjon jeg fikk fra Herren høsten 1998. Den handler om hvordan det stod til med mange av våre menigheter og hvor passive, resignerte og likegyldige vi, som kristne hadde blitt. Herren talte til meg at denne visjonen skulle animeres og sendes over TV. Videre at jeg skulle profetere ut visjonen og være med å forløse Guds folk inn i tjenestes gjerning. Her er visjonen, som den ble gitt meg:

 

Jeg så lam som var stengt inne i en innhegning. Ingen kunne gå ut og ingen nye kunne komme inn. Lammene var svært utilfredse og var magre og så herjet ut. De var ikke til nytte for noen. På hvert av de fire hjørner av innhegningen så jeg noen religiøse demoner, som kontrollerte og voktet lammene, slik at ingen av lammene kunne gå ut på de frie marker, hvor det var grønne enger med friskt gress. Hver av de fire demonene, som voktet innhegningen hadde forskjellig utseende. Den ene så ut som en pastor og den andre så ut som et lederskap/eldstebrødre, den tredje så ut som en menighet og den fjerde så ut som en av tjenestegavene.

Ingen lam kunne gå ut, og ingen nye kunne komme inn. Etter hvert så jeg at noen av lammene endret innstilling, holdning og til sist utseende. Først forandret de innstilling. Fra å være maktesløse, resignerte og uten mål og visjoner, begynte de å bli desperate, målbevisste og aktive i handling. Jeg så at deres øyne forandret seg til løveøyne og deres munn ble til løvegap. Hele hodet til lammene forandret seg til et løvehode.

Løvelammene begynte å brøle ut i ånden. I det de brølte ut, ble innhegningen ødelagt. Lammene begynte å gå ut av den gamle innhegningen. Løvelammene gikk først og da de andre lammene begynte å gå ut av innhegningen ble de også forandret til løvelam.

Løvelammene gikk ut i fritt land og på nye beitemarker og de fikk i seg friskt gress. I det de gikk videre åpenbarte Jesus seg som deres Hyrde og som løven av Juda, gjennom de femfoldige tjenestegavene. I det løvelammene fulgte etter løven av Juda, begynte de religiøse demonene å skyte med piler i mot løvelammene. Mange løvelam ble såret, men ingen brøt ut av rekkene eller trengte hverandre til side. Løvelammene falt heller ikke for pilene selv om mange fikk dødelige sår, men de gikk bare videre og fulgte løven av Juda, målbevisste og med handling.

Langt der framme i horisonten, skimtes jeg en stor by, med en voldsom uinntagelig mur omkring byen. På vegen mot byen møttes hjorden av løvelam en ny fiendtlig hær av religiøse demoner, med spyd, piler og sverd. Og disse såret mange løvelam, men heller ikke disse våpnene ble løvelammenes bane. De gikk bare videre og brøt ikke ut av rekkene, heller ikke trengte de hverandre til siden.

Da de kom fram til muren, kløv noen over og andre brøt seg igjennom. Dette gjorde løvelammene enda det ikke fysisk var mulig å bryte seg igjennom eller klyve over den tykke og høye muren.

Da de kom inn i byen, var det mange hus der, hvor alle dører og vinduer var lukket. De var stengt med bommer og gitter av jern. Hvert løvelam fant allikevel en veg inn, i det de fant en åpen luke i taket eller at de bare brøt seg inn i husene.

Inne i husene var det mange menneskebarn, som alle var bundet med mange forskjellige lenker. Det var lenker av blant annet synd, stolthet, bitterhet, utilgivelse, likegyldighet, forkastelse, sykdom, kontroll og manipulasjon.

Løvelammene begynte igjen å brøle ut i ånden og lenker brøt i stykker og ble ødelagt. Menneskebarna ble frie og fulgte etter løvelammene ut av byen. I det de fulgte etter ble de også forandret til løvelam.

De er på veg til å innta neste by………….

 

Vi er i ferd med å se en ny vekkelse og utgytelse av Guds Ånd over Skandinavia. Det er de navnløse, de som i dag ikke er i funksjon i Guds rike, som skal ut i tjeneste for Herren. I dag er det få som våger å bruke nådegavene i menigheten, fordi vi ikke aksepterer feil eller at gavene er umodne i våre liv.

Vi vil se helt nye typer menigheter reise seg. Menigheter som fungerer etter hva vi ser i Ef. 4:11, hvor menigheten er bygget på den femfoldige tjenesten, som fungerer i team. De er satt til å utruste de hellige, slik at det er de som går ut i tjeneste og bruker nådegavene. De har aktivert og brukt nådegavene og de åndelige våpen i trygge omgivelser i menigheten, hvor de femfoldige tjenestene forløser, foredler og rettleder nådegavene. Heb. 5:14

Vi sender ikke våre soldater ut i krig, uten at de på forhånd er trent opp i trygge omgivelser. Heller ikke er det laglederen eller treneren som er ute på fotballbanen og spiller. Skal man vinne kamper er det trener og støtteapparatet som legger opp strategien, mens det er de friske unge som er ute og kjemper om seieren.

Gjennom at Guds folk har fått erfaringskunnskap om nådegaver og de åndelige våpen, begynner de å virke og gjøre Jesu sine gjerninger. Joh 14:12

I mange av våre menigheter slipper vi ikke medlemmene til med trening og aktivisering av gavene. Vi lar de heller ikke bruke og bli kjent med de åndelige våpen, som Herren har gitt hver enkelt troende. Det er ingen disippeltrening av menighetens medlemmer. Vi kommer å se at et nytt lederskap reiser seg i menighetene som produserer og reproduserer gavene og tjenestene. De slipper til menighetens medlemmer til å bruke gavene. LK9:1-2, LK 10:1-3 og MK 16:15

I dag er det mange pastorer og lederskap(eldstebrødre) som sliter. Det er blant annet gjenstridigheter, kamp om posisjoner, lunkenhet, ingen ledelse eller mangler på mål og visjoner. Vi ser også at eldstebrødre styrer pastoren og hindrer friske krefter med nye Gudgitte strategier og visjoner. Hos. 4:6

Herren er i ferd med å fornye ledere og tjenester. Herren kommer til å sette sine ordninger i menigheten. De som ikke er villige til å fornye seg eller omvende seg kommer til å flyttes eller falle fra. Dette gjelder både enkeltpersoner og hele menigheter. Men som Samson tok ut honning av løvekadaveret, vil Herren bringe liv ut av det som er dødt. Dom 14:8-9

Hvis vi ydmyker oss for Herren og omvender oss fra død religion, vil Herren reise oss opp til en ny vekkelse for våre land. Jos. 3:5

Vi vil se et profetisk folk som reiser seg, som taler liv og forløser det som Herren har lagt på innsiden av hver enkelt medlem. De lever i en profetisk salvelse og øver innflytelse der hvor de befinner seg. Joel 3:1 og Sal.ord. 18:20-21

Noen bibelreferanser:

Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestes arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Ef 4:11-13

Men fast føde er for dem som er fullvoksne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og vondt. Hebr. 5:14

Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til min Far. Joh 14:12

Så kalte Han sammen de tolv disiplene Sine, og gav dem makt og myndighet over alle demoner, og til å helbrede sykdommer. Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke. Luk 9:1-2

Videre, etter dette utpekte Herren også sytti andre, og Han sendte dem foran Sitt åsyn to og to til hver by og hvert sted hvor Han selv skulle komme. Så sa Han til dem: ” Høsten er i sannhet stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstenes Herre at Han vil drive arbeidere ut til sin høst! Gå av sted! Se, Jeg sender dere ut som lam midt i blant ulver. LK 10:1-3

Og Han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, med dem som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Mk 16:15

Og Jesus stod fram og talte til dem og sa: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Mt 28:18-20

Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Hos 4:6

Og se, det var en bisverm og honning i kadaveret av løven. Han tok noe av honningen i hånden og spiste mens han gikk videre. Dom 14:8-9

Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle gjerninger blant dere. Jos 3:5

Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Joel 3:1

En manns mage blir mettet av frukten av hans munn. Med grøden fra hans lepper blir han mettet. Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal ete frukten av den. Sal. Ord. 18: 20-21