Feilmelding

 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterMetaData is deprecated i SelectQuery->addMetaData() (linje 1001 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterMetaData is deprecated i SelectQuery->addMetaData() (linje 1001 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterMetaData is deprecated i SelectQuery->addMetaData() (linje 1001 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterMetaData is deprecated i SelectQuery->addMetaData() (linje 1001 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property SelectQuery::$alterTags is deprecated i SelectQuery->addTag() (linje 982 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/select.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property DatabaseCondition::$stringVersion is deprecated i DatabaseCondition->compile() (linje 1887 av /home/4/b/blmedia/www/includes/database/query.inc).

Nyheter fra Brølende Lam nettverket

Vekkelsesskolen kveldsmodul

Vekkelsesskolen kveldsmodul Seminar tittel Vekkelse- og profetskolen - kveldsmodul høsten 2023 admin man 31.07.2023 21:06 Dato 5. sep – 28. nov 2023

Vekkelsesskolen Brølende lam, høsten 2023

Vekkelsesskolen Brølende lam, høsten 2023 admin søn 30.07.2023 14:53 Dato 5. september – 28. november

Vekkelsesskolen Brølende lam, høsten 2023

Vekkelsesskolen Brølende lam, høsten 2023

Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).
Mange føler behovet for å samles for å inspirere hverandre til å søke Gud sammen i tider som dette.
Profeten Jesaja profeterte at belgmørke kommer til å dekke jorden, men at Guds herlighet skal komme over de som setter seg selv i brann. (Jes60:1)
Vi opplever at vår tørst etter Herrens kraft og nærvær vokser i vårt indre og kjenner ropet om en vekkelses ild dypt i våre hjerter.
Noe langt utover det som vi kan tenke og forstå må skje i vårt land, er vår indre rop. Ikke minst trenger vi å vekke opp vår inderlige hunger og tørst etter mer av Herren og en renselses ild over våre menigheter.
Vi har en stor forventning om at himmelen skal rives i stykker og at Gud skal komme ned for å sette de tørre kvister i brann i denne tiden.
Vi kommer til å få se hans inntreden med kraftige gjerninger og uforventede undere, bare vi fortsetter å søke ham med en intens hunger og tørst. (Jes64:1-3)

Vi kjenner derfor at tiden er inne for å kunne introdusere nye moduler på Brølende lam denne høsten.
Vi inviterer til heldagsskole, de første fire dagene i uken, for et semester. Videre muligheten for en dag og ettermiddagsmodul på tirsdager, 3 ukeskoler som er bakt inn i vekkelsesskolen for semesteret, samt en vekkelsesskole på nett.

Her er det bare å søker Herren for om dette er noe for deg.

Vekkelsesskolen I, full pakke
4. september – 30. november 2023

Daglig, hver mandag til torsdag samles vi for bønn, tilbedelse og undervisning
10:30 Profetisk bønn og tilbedelse
11:30 Undervisning
12:30 Lunsj og felleskap (den enkelte står for sin lunsj)
13:15 Bønn og tilbedelse
14:00-15:30 Undervisning
På tirsdager går undervisningen videre på ettermiddagen, hvor vi avslutter med et åpent vekkelsesmøte kl19:00, hvor elevene deltar.
Semester avgiften er kr3.100 pr måned, eller kr8.400 om man innbetaler hele summen på en gang.
Ønsker man å overnatte på gården under dagene, koster dette kr1.200 pr måned og man ordner da med måltider selv.
Modulen kan også tas via nettet. Prisen er da kr900 pr måned kr2.100 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.

Vekkelsesskolen II, dagpakke, hver tirsdag
Hver tirsdag, fra 5. september – 28. november
10:30 Profetisk bønn og tilbedelse
11:30 Undervisning
12:30 Lunsj og felleskap (den enkelte står for sin lunsj)
13:15 Undervisning
14:00- 14:45 Profetisk bønn og tilbedelse
14:45-15:30 Undervisning

Semesteravgiften er kr4.200 som kan deles opp i tre, eller kr3.600 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.
Velger man også modul III, koster denne kr2.100.

Vekkelsesskolen III, ettermiddag, hver tirsdag
14:00- 14:45 Profetisk bønn og tilbedelse
14:45 Undervisning
15:30-17:00 Pause
17:00-17:30 Bønn og tilbedelse
17:30-18:30 Undervisning
19:00 Åpent vekkelsesmøte med teamarbeide
Semester avgiften er kr4.200 som kan deles opp i tre, eller kr3.600 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.
Ønsker man å overnatte her på tirsdag koster dette kr200 pr gang og man ordner måltider selv.


Ukeskoler i forbindelse med Vekkelsesskolen
4-7 september «Dere kan alle tale profetisk»
9-12 oktober «Vekkelseshistorie & egenart»
6-10 november «Drømmer, syner og tydning av symboler»

For de som ikke har mulighet til hele semesteret, kan man melde seg på alle tre ukemoduler eller enkeltvis.
Hver modul koster kr1.800 som kan deles opp i tre, eller kr4.600 om man velger alle tre og de betales inn samlet.
Ønsker man å overnatte her under disse dagene koster dette kr600 pr modul.


Innhold og pensum
Vi kommer til å fokusere på bønn & tilbedelse og profetisk betjening.
Undervisning om:
Dere kan alle profetere
Drømmer, symboler og tydning
Med alle typer bønner
Tilbedelses mange rom og uttrykk
Vekkelseshistorie og egenart
Profetisk evangelisering
Helliggjøreren – Den Hellige Ånd

Vi ønsker også å oppmuntre elevene ved Brølende lam profetskole til å være med på team på de åpne vekkelsesmøter på tirsdager og eventuelle team turer i distriktene.

Vårt mål med modulene er å bygge videre på et sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring, i et betjenende og inkluderende fellesskap, hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt.

Pensumbøkene er:
Dere kan alle profetere kr320
Tolkning og tydning av symboler kr320
Profetskolemanualen kr200
Befrielse og indre legedom-manualen kr200
Guds generaler kr300
Hunger etter vekkelse kr150
Mesterboken kr120
Vokse i bønn kr250

For de som skal overnatte, tar med sengetøy og håndklær. Er det noen som trenger skyss fra jernbanestasjonen ordner vi dette. Husk å  spleise for kjøringen.

Søknadsfrist er 10 august. Skoleavgift innbetales før semesterets oppstart konto: 9230.09.48830, eller etter avtale.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

Det er i en tid som dette at vi samles for ny inspirasjon. La oss stå sammen, side om side. Håper vi hører fra deg snart.

admin ons 29.03.2023 22:59

«Profetisk seminar» Innvik Fjordhotell, Nordfjord

Dato: 20-22 okt 23Sted: Innvik Fjordhotell, NordfjordRegion: Sogn og FjordanePåmeldingsfrist: Søndag, 1 oktober, 2023

Noen ganger trenger vi å komme avsides for å få en ny tiltale fra vår himmelske Fader, eller å fornye visjonen fra Herren.

Denne helgen ønsker vi å samles om Herren i hans nærhet og fokusere på tilbedelse og profetisk forbønn for den enkelte. Vi ønsker også å legge en grunnvoll for det Bibelske prinsipp at vi alle kan tale profetisk til oppmuntring og trøst. Vi vil hjelpe den enkelte til å oppøve sine åndelige sanser ut i fra Hebr5:14.

Kom og ta del i denne spennende helgen i naturskjønne omgivelser på Innvik Fjordhotell.


«Profetisk seminar» Innvik Fjordhotell, Nordfjord

«Profetisk seminar» Innvik Fjordhotell, Nordfjord admin lør 07.01.2023 22:46 Dato 20-22 okt 23

«Kick Off»

Dato: 25-27. aug 23Sted: Flesseberg Gård, Øvre EikerRegion: Nasjonalt - NorgePåmeldingsfrist: Tirsdag, 1 august, 2023

Herren kaller på sine lokale apostler, profeter og profetiske bønnevektere i Norge til å stå side om side.

Vi setter stor pris på alle internasjonale tjenester som kommer innom Norge og har gjort det de siste 50 årene. De har vært til stor inspirasjon og gitt oss åpenbaring om mange prinsipper i Guds Ord, samt at flere har lagt ned en mantel ut ifra deres tjenestegave.


«Kick Off»

«Kick Off» admin lør 07.01.2023 22:43 Dato 25-27. aug 23

Sommerskolen 24-29.juli 2023

Dato: 24-29. juliSted: Flesseberg Gård, Øvre EikerRegion: Nasjonalt - NorgePåmeldingsfrist: Lørdag, 1 juli, 2023

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, men ofte ikke finner sin plass i det etablerte. Man har et stort behov for å finne sine likesinnede og derfor er det gledelig å se hvor mange som finner nye venner og møter gamle her på Brølende lam sommerskole.

Vi legger en solid bibelsk grunn for nådegavene og især den nytestamentlige profetiske gaven, i et betjenende og utrustende fellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt. Sommerskolen er så oppmuntrende, hvor vi virkelig opplever et mektig Guds tilstedeværelse gjennom profetisk forbønn, tilbedelse og et sterkt kjærlighetsfellesskap med hverandre.


Sommerskolen 24-29.juli 2023

Sommerskolen 24-29.juli 2023 admin lør 07.01.2023 22:41 Dato 24-29. juli

«Profetisk samling» Tønsberg

Dato: 25. jan 23Sted: Kingdom Culture International Church, Brattbakken 1, Nøtterøy

25 januar «Profetisk samling» Tønsberg Kl18:00, Kingdom Culture International Church, Brattbakken 1, Nøtterøy


Sider